anasayfa-sb  facebook-db  twitter-sb  instagram-sb  instagram-sb
Yazdır

Neden Netsis?

Netsis'in İş Çözümleri ve Hizmet Kalitesi

NETSİS, kulanıcılarına müşteri ilişkileri yönetiminden, tedarik zincirine, planlamadan satın almaya, malzeme yönetiminden üretime, finans yönetiminden insan kaynaklarına uzanan uçtan uca bütünleşik çözümler sunmaktadır.

Netsis'in vizyonu kullanıcıları için dünyayı küçültürken işini büyütebilecek çözümleri üretmektir. Bu kapsamda Netsis, alıcı ve tedarikçiler için B2B (işten işe) portaller ve e-iş uygulamaları ile gerçek zamanlı bilgi alışverişi sağlayan çözümler, geliştirmiştir. Ayrıca ses teknolojileri, konumsal teknolojiler, e-imza gibi farklılık yaratacak teknolojileri ürünlerinde destekleyerek kendi kulvarında ilk'lerin yaratıcısı olmuştur. Netsis'in sektöre ya da kuruma özel hazırlanmış dış yazılımlarla kolaylıkla entegrasyon sağlayabilen araçları sayesinde, birçok iş ortağının geliştirdiği niş çözümleri bulunmakta ve özel yazılım ihtiyacı olan kurumlara kolaylık sağlamaktadır.

Netsis'in, büyük, orta, küçük ölçekte konumlandırdığı Netsis Enterprise, Netsis Standard, Entegre.NET ürünlerinin tamamı hem bu vizyonu hem de yıllar içinde oluşmuş iş yapış tarz, yöntem ve deneyimlerini yansıtmaktadır. 

Netsis, internet ekonomisine uyumlu çözümleri ile e-iş mimarisini inşa etmekte olan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydeki ürün ve hizmet kalitesini de her geçen gün geliştirmektedir. Netsis son olarak 2009 yılında geleceğin teknolojisi, küresel rekabetin destekçisi internet tabanlı Netsis serisi çözümlerini kullanıcılarının hizmetine sunmuştur. 

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Gününüzde yeni müşteriler bulma ve mevcut müşterileri elinde tutma yetisi şirketlerin geleceğini belirleyen en önemli faktörler. Müşteri ilişkileri yönetiminin önemli başarı kriterlerini ise müşteri edinme oranını artırırken, mevcut müşteri kayıplarını azaltmak oluşturur. 

Firmalar iletişime geçtikleri potansiyel ve mevcut müşteri adaylarından topladıkları verileri analitik yöntemler aracılığı ile analiz ederek pazarlama stratejilerini oluştururlar. CRM sistemleri pazarlama aktiviteleri ile birlikte satış süreçlerinin tüm ayrıntılarını tek bir sistem üzerinden yönetmeyi mümkün kılar. 

3-4 kişilik satış ekibi olan firmalardan, çok karmaşık ve büyük satış sistemlerine kadar kullanılabilen uygulamaları içeren Netsis CRM çözümleri tamamen internet ortamında geliştirilmiş, servis tabanlı mimari ile kullanım özelliklerine sahip uygulamalardır.

Uygulamada takip ettiğimiz süreçler ve firmalara sunduğumuz kullanım kolaylıkları ise şöyle;

Analitik CRM, müşteri ve olası potansiyel müşteriler ile ilgili çeşitli verilerin toplanması, bu verilerin satışa dönüştürmek üzere analiz edilmesi ve sonuç olarak pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesi süreci olarak tanımlanır. Analizler sonucunda, yatırım bölgesi, zamanı, ürün konumlandırma ve gerekli personel profiline kadar stratejik kararlar belirlenebilir.

  • "Netsis İş Zekası" çözümleri de analitik ve stratejik karar alma sistemini destekler. Örneğin, "Bayes Sınıflandırma" formülü, hangi satış elemanının yeni müşterilere satma olasılığının daha yüksek olduğunu belirleyebilir. Sadece bu yöntemle bile ciddi satış artışını beraberinde getirir.

 

  • Müşterilere ulaşmada CRM içerisinde yer alan pazarlama araçları etkin rol oynar. Firmanın sunduğu ürün veya hizmetle ilgilenebilecek adayların listesine sistemde mevcut bulunan e-mail, sms, mms ve telefon bilgileri ile erişim olanağı sunar.

 

  • Pazarlama planı ve bütçesinin tanımlandığı CRM sistemleri görsel, işitsel, basılı reklamlar ve kampanyalar gibi pazarlama etkinliklerinin sonuçlarını ölçümlemeye yardımcı olur.

 

  • CRM sistemleri satışı sonuçlandırmak için gerekli olan analizlerin yanı sıra ve telefon, teklif, sözleşme, sipariş gibi süreçlerin yönetimini kolaylaştırır. Satışın zamanlaması, tutarı, pazarlama aktivitesinin toplam maliyeti, satış elemanının yapması olası satış ve zamanlaması, müşteriler ile ilgili gerçekleşen tüm işlemleri en ince detayına kadar kullanıcılarına sunar.

 

  • Günümüzde birçok işletme bayiler ve şubeler aracılığı ile geniş satış organizasyonlarına dönüşüyorlar. CRM sistemleri bu geniş satış kanalını yönetmeye önemli bir yardımcıdır. Sistem üzerinde ayrı ayrı oluşturulan seviyeler ile ekibin, şubelerin ve bayilerin takibi kolaylıkla yapılabilir. Üstelik seviyelere göre rapor ve işlem yetkilerinin dağılımı da mümkündür. Böylece bayiler ve şubeler sadece kendi müşterilerini yönetirken, ana firma tüm müşterilerini yönetme gücüne sahip olur.

 

  • Bayi kanalı ile çalışan firmalarda tek müşterinin birçok bayide çakıştığı durumlar sıklıkla gözlenebilir. Yönetici firma sistem aracılığı ile bu çakışmaları engelleyebilir, böylece oluşacak hatalı iskonto ve haksız rekabetinde önüne geçilir. En önemlisi de tüm satış örgütünün anlık olarak takibi ve pazardaki etkileri izlenebilir.

 

  • Geleceğin önemli yatırımları olan web tabanlı CRM sistemleri, on-line sipariş, tahsilat, risk takibi gibi diğer satış süreçlerini ve ihtiyaca göre raporlama işlemlerini de "B2B" modülü ile otomatize ederek, tüm satış döngüsünü tam kontrollü, 7/24 uzak erişimli, hızlı ve verimli olarak yürütmeyi sağlar.

 

  • Bunun yanı sıra sağladığı esneklik ve mobilite ile sahadaki satış ekipleri sanki ofiste çalışıyormuş gibi tüm randevularını cep telefonlarındaki Outlook’tan takip edebilir, müşteri bilgilerine ulaşabilir, notlarını alabilir.

 

  • Ziyaret ve geri aramalardaki gecikme, müşterinin bekleme zamanının uzaması, günümüz rekabet ortamında müşteri kayıpları ile sonuçlanan önemli bir hatadır. Müşteri adaylarını anında sahadaki en yakın ekibe sms ya da e-mail ile yönlendiren çağrı merkezi ekipleri sayesinde bekli de dakikalar içinde müşteriye ziyaret gerçekleşebilir. CRM, kullanıcılarına sunduğu bu basit satış sürecinde bile eğer varsa olası aksamaları yönetme fırsatını da sunar.

 

  • Kısa süreler içinde önlem ve müdahale olanağı sağlayan CRM sistemleri firmaları hedefe kilitler. "Pipeline" olarak ifade edilen potansiyel satış tutarının sürekli takip edilebilmesi, satış yöneticileriniz için en önemli artıdır. Pipeline, hedeflerin altında veya üstünde gelişmeleri izleyip firmalara gerekli önlemleri alabilme olanağı sağlar. Günlük alınan tahmin raporunda hedefin altına inmeye başladığı görüldüğü anda detaya inilebilir, problemin hangi bölgede, kanalda, ürün ya da ürün grubunda olduğunu incelenebilir, anında önlem çalışmaları başlatılabilir.

 

  • Rakibe kayıp oranları, satış ekipleri bazında performans, hedef/gerçekleşme gibi temel satış yönetimi raporları dışında birçok stratejik karar destek analizi CRM sistemi verilerinden elde edebilir. Eksiksiz kullanılan CRM sistemlerinin satışları büyük oranda artırdığı biliniyor.

 

  • CRM yeni müşterilere satış araçlarının yanı sıra, satış sonrası sadık müşteriler yaratmaya yönelik, anket ve şikayet yönetimi araçları da içerir. Şikayet yönetimi ile müşteriden gelen şikayetler kayıt altına alınıp takip edilebilir, müşteri temsilcisinin hizmet vizyonu artırılarak, daha etkili müşteri hizmeti sağlanırken, benzer şikayetlerin daha hızlı şekilde çözülmesi mümkün olur. Anketler yoluyla, müşteri memnuniyeti periyodik olarak ölçülerek, olası sorunlar problem haline gelmeden çözülebilir. İyileştirilmesi gereken noktaların hangileri olduğu anlaşılabilir.

 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili kavramlar artıkça gündeme gelen konulardan biri de CRM ile ERP entegrasyonudur. CRM ve ERP ürünlerinin aynı mimaride olması, aday - fırsat - teklif - sipariş - satış döngüsünün, bir bütün içinde tamamlanabilmesi entegrasyon için ek maliyet ve kaynak gerektirmez, aksine kullanıcılara büyük avantajlar sağlar.


 Kanal Yönetimi

 Netsis kanal yönetimi çözümleri firmalara bayi, dağıtıcı ve iş ortakları ile bir arada devam eden iş süreçlerini maksimum hız, minimum hata ile yönetme olanağı sunmaktadır. 

 Netsis Kanal Yönetimi çözümleri firmalara,

  • Bayilerin saha satış, dağıtım ve tahsilat işlemlerinin mobil cihazlarla otomasyonu ve bayi/dağıtıcı merkezinden yönetilmesi

 

  • Sahadan toplanan tüm sipariş, satış, tahsilat, rakip ürün fiyat, penetrasyon, anket verisinin merkezde toplanması sonucu; müşteri/bölgesel eğilimlerin tespiti, bölgesel kampanya, indirim, yeni ürün konumlandırma gibi kararlarda hız ve etkinlik

 

  • Bayi performansının ve risklerinin izlenebilmesi ile merkezi karar destek mekanizması

 

  • B2B fonksiyonları bayiler ile merkez arasında sipariş, teslimat, tahsilat, iade, resturn vb. işlemlerin on-line, 7/24 yapılabilmesi, stokların güncel bakiyelerinin, finansman durumlarının izlenebilmesi

 

  • Netsis CRM potansiyel takibi ve satış uygulamalarının merkez ve kanal tarafından kendi yetki seviyelerinde on-line olarak birlikte kullanılabilmesi ile, kanalın hedef ve kotalarının belirlenmesi, potansiyellerin, takip edilen ve gerçekleşen satışların güncel takibi

 

  • Kanalın etkin takibi ve stratejilerin merkezden yönetilebilmesi gibi geniş yelpazede fonksiyonalite ulaştırır.

 

 Faydalar

  •  Kanalın satış, tahsilat operasyonlarının doğru ve güncel takibi, risk ve performansının etkin kontrolu

 

  • On-line B2B, Netsis CRM ile internet üzerinden 7/24 çalışabilme, hataların ve tekrarlı işlemlerin minimizasyonu, etkin işlem hızı, yetki seviyelerinde gerekli güncel bilgi ve analizlere anlık erişim

 

  • Tüm dağıtık faaliyet verisinin merkezde analitik veri ambarlarında toplanarak hazırlanacak analizler ile, anlık operasyonel ve stratejik durum değerlendirme, pazarlama stratejileri geliştirme, karar destek sistemi

 

 • Şirket sınırları ötesinde işbirliği

 

 

 

 Tedarik Zinciri Yönetimi

Kurumlar günümüz ekonomik koşullarında bir yandan yenilik ve müşteri geri dönüşlerindeki kalitenin arttırılması için uğraş verirken bir yandan da maliyetlerin indirilmesi baskısı ile karşı karşıyadır. Netsis serisi Tedarik Zinciri Yönetimi, müşterilerinizi, sizi ve tedarikçilerinizi e-birliktelik (e-collaboration) ortamında buluştururak tüm müşteriden tedarikçiye kadar tüm bilgi akışının elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda planlama, gerçekleştirme ve tüm tedarik zincirinin koordinasyonunu da sağlar. 

e-birliktelik ortamında tedarik zincirindeki halkalarda kullanılan uygulama Netsis olsun ya da olmasın, bütünleşik bilgi alışverişi hissedilmeden sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 Finans Yönetimi

Finans yönetimi, cari hesaplar, çek / senet, nakit tahsilat / tediye işlemleri, banka hesapları yönetimi, malzeme, işçilik, amortisman, genel giderler maliyetlerini kontrol altına almanızı sağlayan maliyet yönetimini, genel muhasebe ve mali tabloları kapsar. 

 

  

 

 

Yönetim Bilgi Sistemi

Netsis serisi ürünlerin güçlü veritabanı yapısı sayesinde istenen her türlü operasyonel ve yönetimsel raporların alınabilmesi mümkündür. İşletmede raporların hatasız ve anlık alınabilmesi, hem kontrol, denetim hem de stratejik kararların alınmasında kritiktir. Netsis serisi güçlü rapor altyapısı ile istenen her çeşit detay ve özet rapor anlık olarak alınıp gereken bilgiyi istenen görsel şekillerde size sunar


 

 

İş Zekası

İş zekası uygulamaları, yönetimin karar destek mekanizması için gerekli özet bilgiyi her an güncel olarak izleyebilmesi için geliştirilmiş sistemlerdir. 

Hızlı sonuçlar elde etmek açısından, analitik veri, oparasyonel veriden ayrıştırılarak veri ambarı oluşturulur. Böylelikle operasyonel işlemlerin yükü veritabanı sisteminde kalırken, analiz işlemlerinin yükü ve tamamen farklı mekanizması veri ambarına geçmiş olur. 

Analitik veri çok çeşitli boyutları olan küplerdir. İstenen boyuttan sorgulamaya, anında bakış açısını değiştirmeye yarar. 

BI dashboard (Portal) üzerinde tüm raporlama önce görsel grafiklerde izlenir, sonra detay liste alınabilir. İstenen boyutta anında drill down yöntemi ile alt boyutlara inilerek detay inceleme yapılabilir. 

Örnek; Bölgesel boyutta satış analizi aldığımızı düşünelim. Hedef tutarların altında kalan bölgeleri farklı görsel anlatımlarla anında grafik desteğiyle ekranımızda görebiliriz. Problem olan bu bölgeler için tek hareketle il boyutuna geçip problemin hangi illerde e hatta semtlerde olduğu detayını aynı grafik üzerinde yine görsel olarak izleyebiliriz. Bu illerde hangi ürünlerin sorunlu olduğunu ve / veya çok sattığını izleyebilir, il ya da bölge bağımsız ürün boyutunu da anında inceleyebiliriz.