Bworks - Netsis E-Fatura

E-Fatura Nedir?

Önceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yeni bir belge türüdür.

Netsis e-Fatura

Uygulama Detayları

 • e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle Gelir İdaresi Bakanlığı (GIB) E-Fatura portalı üzerinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.
 • e-Fatura sistemine başvurmak için Mali Mühür alınması gerekmektedir. 
 • e-Fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak E-FATURA sistemine tanımlı olmaları gerekmektedir. Sadece E-Fatura mükellefleri birbirlerine E-Fatura gönderebilirler.
 • E-Fatura mükellefi olan firma E-Fatura mükellefi olmayan bir firmaya E-ARŞİV faturası gönderebilir.
 • Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.
 • E-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile başlangıç aşamasında, sadece anonim ve limited şirket statüsündeki mükelleflerin e-Fatura gönderme ve alması uygun görülmüştür.
 • Mali mühürün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir.
 • Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB’ten Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Verme izni alan kurumlardan saklama hizmeti alınmasına izin verilmiştir.

e-Fatura

Kullanım Yöntemleri

Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Fatura çözümleri ile faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlanmış olur ve Logo Netsis tarafından 3 farklı yöntem üzerinden kullanıcılara sunulur:

 • (GIB) GIB Portal Yöntemi
 • (Logo) Portal Yöntemi
 • (Logo) Özel Entegrasyon Yöntemi
 • (Logo) Online Entegrasyon (Doğrudan GIB Bağlantı)

GIB Portal Yöntemi

GIB'in portal altyapısı kullanılarakta e-fatura sistemine bağlanılabilir.
Ancak hem muhasebe programınız hemde GIB portalında ayrı ayrı faturanın girişini yapmak durumunda kalırsınız.
Mali Mühür alınması gerekir
Lisans yada Başvuru ücreti yoktur
Kontür ücreti yoktur. Ancak ayda max 500 e-fatura gönderip alabilirsiniz.
e-fatura Saklama hizmeti yoktur.
Kurulumu kolaydır.
Hızlı internet bağlantısı talep etmez. SSL Sertifikasına ihtiyaç duymaz.

Logo Portal Yöntemi

Logo Netsis üzerinde hazırladığınız e-faturalarınızı netsis'den dışarı export edip GIB sistemine IMPORT yapılmak sureyile çalışan yapıdır. 
Mali Mühür alınması gerekir
Lisans yada Başvuru ücreti olarak Logo'nun en uygun fiyatlı ürünüdür.
Kontür ücreti yoktur. Ancak ayda max 500 e-fatura gönderip alabilirsiniz.
e-fatura Saklama hizmeti yoktur.
Kurulumu kolaydır.
Hızlı internet bağlantısı talep etmez. SSL Sertifikasına ihtiyaç duymaz.

Özel Entegrasyon Yönetim,

Gelir İdaresi Başkanlığı; elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon iznini almış hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla da yapılabilmesini olanaklı kılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük iznini alan e-Logo, 7/24 aktif çalışan hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle, elektronik faturaların alınıp gönderilmesi e-Logo’nun bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Mali Mühür alınması gerekir
Lisans yada Başvuru ücreti olarak Logo'nun orta segment fiyatlı ancak en çok tercih edilen ürünüdür. Kurulması ve kullanması en pratik yöntemdir.
Kontür ücreti vardır. 
e-fatura Saklama hizmeti vardir.
Kurulumu kolaydır.
Hızlı internet bağlantısı talep etmez. SSL Sertifikasına ihtiyaç duymaz.

Online e-Fatura Yöntemi

Logo Netsis üzerinde hazırladığınız e-faturalarınızı netsis'den dışarı export edip GIB sistemine IMPORT yapılmak sureyile çalışan yapıdır. 
Mali Mühür alınması gerekir
Lisans yada Başvuru ücreti olarak Logo'nun kurulum maliyeti en yüksek olan ürünüdür. 
Kontür ücreti yoktur. 
e-fatura Saklama hizmeti yoktur
Kurulması oldukça zaman alır. 
Hızlı internet bağlantısına ihtiyaç duyar. SSL Sertifikasına talep eder. GIB üzerinden peformans sertifikası almanız beklenir.

e-Fatura Uygulaması Nasıl Çalışır?

e-Fatura sisteminde, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve bu kullanıcılardan e-Fatura alınabilir. Gönderilen e-Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kontrol edilerek alıcıya iletilmektedir.

Netsis E-Defter Uygulama Nasıl Çalışır?

Gönderici Birim,
• e-Faturayı oluşturur, imzalar veya mali mühür ile onaylar, saklar, merkeze iletir.
• Merkez’den gelen uygulama ve sistem yanıtını alır, işler, imza veya mali mühür doğrulaması yapar, saklar.
Posta Kutusu Birimi,
• Merkez üzerinden gelen elektronik faturayı ve sistem yanıtını alır, imza veya mali mühür doğrulaması yapar, fatura ve sistem yanıtını işler ve saklar.
• Uygulama ve sistem yanıtını oluşturmaya imkân verir, imzalar veya mali mühür ile onaylar, saklar, merkeze iletir.

Neden Logo e-Fatura Çözümü?

Doğru İhtiyaç Analizi, İşletme Yapısına En Uygun e-Fatura Çözümleri...

e-Fatura uygulamasına geçmek için çevreye katkısından, sağladığı maliyet avantajlarına kadar pek çok nedeniniz var. Eğer kurumunuz e-Fatura kullanması zorunlu mükellefler listesinde yer alıyor ise ya da kağıt fatura kullanımının sebep olduğu operasyonel maliyetlerinizi azaltmak istiyorsanız sizler de e-Fatura uygulamasına geçiş yapabilirsiniz. Mevcut yazılımınız ne olursa olsun, işletme yapınıza en uygun ve güvenilir çözümler Logo’da.

• Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son verilir.
• Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır.
• İç denetim ve yönetim kalitesi artar.
• Mali mühür ile veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik sağlanır.
• Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreyi korur.
• Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve kullanıcı hatalarına son verilir.
• e-Fatura sürecinde sunulan tam entegrasyon ile firmaların hızlı ve güvenli bir şekilde e-Devlet uygulamalarına geçişi sağlanır.
• e-Fatura geldiğinde, sisteme manuel girilmiş irsaliyeler ile otomatik olarak eşlenerek mükerrer kayıt oluşması engellenir.
• Hizmet faturaları, ihraç kayıtlı faturalar gibi özel faturalar da e-Fatura olarak gönderilebilir.
• Firmaların e-Fatura mükellefi olup olmadığı tek tuş ile sorgulanarak cari hesaplar ile ilişkilendirilebilir.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti alan firmalar e-Faturalarının onay sürecini web üzerinden yönetebilirler.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti, Türk Telekom altyapısı kullanılarak sunulmakta olup günlük 130.000.000 adet fatura işleme kapasitesine sahiptir.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti Superonline altyapısı kullanılarak yedeklenmiş olup, felaketten kurtarma merkezi 8 şiddetinde depreme dayanıklıdır.

Logo e-Fatura Mobile

Gerek Android gerekse iOS cihazlarda çalışabilen 2 ayrı uygulama ile Logo, e-Fatura platformunda sağladığı hizmetlerde mobil uygulamayı da sunuyor. Logo Özel Entegratörlüğü seçen kullanıcılar, e-Dönüşüm’ün kaçınılmaz bir parçası olarak, e-Fatura bilgilerine mobil ortamdan da ulaşabiliyor.

Akıllı telefonların kullanım oranı arttıkça yeni nesil kullanıcılar için mobil teknolojiler daha değerli hale geliyor. Kusursuz bir uygulama deneyimi sunma hedefiyle geliştirilen Logo e-Fatura Mobile, basit ve sade tasarımı, kullanışlı uygulama menüsü ile etkin zaman yönetimi ve yüksek verim sağlıyor.