Bworks - Netsis Flow

Netsis Flow

Nestis Flow

Kurumsallaşan KOBİ sayısının giderek artması ile kurumlar zaman, iş gücü ve doküman yönetimi maliyetlerine karşı daha duyarlı olmaya dikkat ediyor. Bu durum, iş akış süreçlerinin optimizasyonu ve şirket içi/dışı bilgi paylaşımı konusunda, pazarı gittikçe büyütecek talep ve ihtiyaçların doğmasına sebep oluyor.

Logo Flow, girdileri çeşitli aşamalardan geçirerek faydalı çıktılara dönüştüren; iş süreçlerinin tasarlanmasını, işletilmesini, onaylanan, reddedilen veya devam etmekte olan iş süreçlerine ait bilgilerin izlenmesini sağlayan bir iş akış yönetim sistemidir. İş süreçlerini daha yalın ve sistematik bir yapıda organize etmek isteyen, şirket içi/ dışı bilginin doğru, güvenli, hızlı bir şekilde taşınmasını amaçlayan tüm KOBİ ve kurumsal işletmeler için en uygun çözümü sunar.

Müşteri ilişkileri yönetiminden tedarik zinciri sürecine, finans yönetiminden dış ticarete kadar farklı modüller içeren Logo Flow, farklı departmanlar arasındaki iletişimi hızlandırıyor. Böylece üretim, planlama, lojistik, finans ve idari alanlardaki farklı süreçleri kısa sürede elektronik ortama taşıyor.

Logo Flow, form ve akış tasarımının tek bir arayüzden desteklendiği, basit iş akışlarının az deneyime sahip kullanıcılar tarafından da gerçekleştirilebileceği bir yapı sunuyor. Web arayüzünde görüntülenecek formlar ve oluşturulacak akış tasarımları, kodlama bilgisine ihtiyaç duyulmadan sürükle/bırak yöntemi ile gerçekleştirilebiliyor.

Logo Flow ile Fark Yaratın

Logo’nun iş akışı konusunda uzman ürün geliştirme ekiplerinin hayata geçirdiği Logo Flow, “kullanıcılarına fark yaratma” vaadiyle öne çıkıyor.

 

 

Kolay ve her yerden erişim

Kod yazma ihtiyacı olmadan form tasarımı yapabilme

Anlık bilgilendirme

Logo ERP ürünleriyle tam entegrasyon

İş akışlarının durumlarını izleyebilme (dashboard)

Sürükle/Bırak form ve akış tasarımı

Web Servis desteği

e-Posta üzerinden direkt onaylama

Mobil arayüz

Android ve iOS mobil uygulaması

Daha Hızlı İş Akış Yönetimi

Logo Flow ile;

 • İş akış tasarımında form içerisindeki değerlere bağlı olarak farklı işlemlere yönlenebilme,
 • Logo ERP ürünlerine kayıt yapmayı sağlama veya kaydedilmiş bir kayda ait değerleri görüntüleyebilme işlemleri kolayca yapılabiliyor.

İş akışlarında, bir akışta yapılan işlem veya veri tabanına atılan kayıt başka bir iş akışının tetiklenmesini sağlayabiliyor. İş akışının herhangi bir adımından sonra istenilen işlerin paralel olarak çalıştırılması sağlanabiliyor. Ayrıca sürecin belirli adımında, bekleme desteği sunulabiliyor veya form içerisindeki bir değerin değişimine göre akışın farklı şekillerde yol almasını sağlayacak tasarım yapılmasına olanak sağlanıyor.

Logo Flow ile kullanıcıların erişimine açılan web arayüzünden, kullanıcıların sahip oldukları yetkilere bağlı olarak iş akışı başlatmalarına veya devam ettirebilmelerine izin veriliyor. e-Posta desteği ile, kullanıcılar kendilerine atanmış işlerden anlık olarak haberdar olabiliyor. Yetkili kullanıcılar, süreçlerin kaçının tamamlandığını, kaçının devam ettiğini ve kaçının zaman aşımına uğradığını görüntüleyebiliyor.

Logo Flow İşletmenizin Hangi İhtiyaçlarına Çözüm Sağlıyor?

 • Standart İş Operasyonları ve Süreç Yönetimi
 • Kaliteli ve Hızlı Bilgi Paylaşımı
 • Form Akış Onay ve Takip Sistemi
 • Zamanlanmış Görev Yönetimi
 • Web Tabanlı Kullanım
 • İş Yapma Hızında Artış
 • Takım Çalışması Etkinliğinde Artış
 • Zaman ve Plan Yönetimi Verimini Artırma
 • Logo ERP Yazılımları ile Entegre Edilebilen İş Akış Yönetimi