Cari Modül, Cari Bazlı Fiyat Listesi Olusturma (Fiyat Grubu)

Cari Modül'de Yapılması Gerekenler
Cari Modul/ Kayıt / Cari Hesap Kayıtları / --> bir cari kod seçin.
Cari Kart 2 / Fiyat Grubu --> Daha önceden hazırlanan fiyat listesini seçip. TAB + F5

Stok Modulde Yapılması Gerekenler
Stok Modül / Kayıt / Stok Fiyat İşlemleri / Fiyat grup --> kısmına girin
1-Fiyat Grubu doldurun
2-Açıklama kısmına fiyat listesine vermek istediğiniz ismi verin. Tek tek her cari için bir fiyat listesi oluşturabileceğiniz gibi fiyat grupları yapıp carileri bu gruplara da atayabilirsiniz.
3-Şubelerde Ortak kısmına -1 yazıp tab tuşu ile grid ekrana fiyat grubunuzun düşmesini sağlayın.
Bu bölümden yeni Fiyat Grubu Ekleyin yada Silin

Stok Modül / Kayıt / Stok Fiyat İşlemleri / Satış Fiyat Değişikliği --> kısmına girin
Fiyat seçenekleri sekmesi --> Başl. tarihi --> Mali Yıl başlangıc gününü yazın.
Fiyat seçenekleri sekmesi --> Fiyat Grubu sekmesi --> Fiyatları girip değişiklik yapacağınız fiyat grubunu seçin.
Fiyat Grubu Sekmesi --> S.Fiyat 1 kısmına bu fiyat listesi için olması gereken fiyatı yazın.

Artık fatura keserken daha öncesinden bu cariye fiyat tanımlaması atadığınız için fiyat otomatik olarak gelecek.

Fatura Modulunde Yapılması Gerekenler
Yukarıdaki her iki ayar yapıldıktan sonra programı kapatıp acın. Ve standart fatura kesme işlemi yapın. Satıs Faturası kestiğiniz cari'ye fiyatlar otomatik olarak gelecektir

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress