Netsis Ek Rehber Oluşturma

Ek Rehber Oluşturma
 
Programın pek çok yerinde kullanıcılara kolaylık getirmesi amacıyla çeşitli rehber seçenekleri vardır. Rehber çeşitleri ile ilgili detay bilgi için bakınız Giriş/Kayıt Ekranları Kullanımı/Rehber. Bu rehberlerde, genelde kullanıcıların çoğunun görmek istediği bilgiler yer almaktadır. Ek Rehber Tanımlama bölümü, var olan rehber dışında, belli modüllerde her firmanın kendine özgü rehberler tanımlayabilmesine imkân sağlamaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuş / Sıra
 
Tanımlanacak rehber için kullanılacak tuşun belirtileceği sahadır. Bu saha tek karakterlik olduğu için maksimum 9 adet tuş için rehber tanımlanabilir. Tanımlanan tuş daha sonra Ctrl tuşuyla beraber kullanılacaktır. Aynı tuşa birden fazla rehber tanımlanabilmektedir. Bu durumda Ctrl ile beraber o tuşa basıldığı zaman, eğer ilgili tuşa ait birden fazla tanımlı rehber varsa, hangi rehberin seçilmek istendiğine dair bir sorgu ekranı gelecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanılmak istenen rehber ya üzerine gelinip fare ile çift tıklatılarak ya da ilgili 
rehber fare ile seçilip Tamam tuşuna basılarak ekrana getirtilebilmektedir.
 
Sıra alanında ise rehberin kaçıncı sırada tanımlandığı bilgi amaçlı izlenebilmektedir.
 
Başlık:Tanımlanan tuş rehberinde başlık olarak kullanılacak bilginin girileceği sahadır. İlgili rehber program içerisinde kullanılırken bu alana girilen başlık ile görüntülenecektir.
 
Tablo Adı:Tanımlanan rehberin, hangi tablo için kullanılacağı bu sahada belirlenmektedir. Böylece rehberin sahaları, seçilen tablonun alanları içerisinden tanımlanacaktır.
 
Kısıt:Rehberin belli kısıtlarda kullanılabilmesi isteniyorsa, bu sahadan kısıt verilebilir. Herhangi bir kısıt verilmediğinde her koşulda rehber kullanılabilecektir. Kısıt tanımlaması yapıldığı zaman rehberde verilen kısıta uyan kayıtlar listelenecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örneğin Sicil No ve Grup Kodu sahalarından oluşmuş bir rehberde ISYERI<>DENEME yani “İşyeri “DENEME” değilse” şeklinde bir kısıt verilirse rehberde, DENEME adlı işyerinde bulunana siciller dökülmeyecektir.
 
Sahalar:Tanımlanan rehber için seçilen tablodaki sahalar, bu alanda belirlenecektir. Örneğin, Tablo adı sahasında SICIL seçildiğinde, Sahalar bölümünde SICIL tablosundaki sahalar, PUANTAJ seçildiğinde ise puantaj tablosundaki sahalar listelenecek ve rehberde görüntülenmesi istenen saha seçilebilecektir. Seçilen sahalar, rehber tuşu kullanıldığında görülecek ve istenen saha için rehberde arama yapılabilecektir. Bu bölümde yeni satır açmak için "INSERT" tuşuna basılır.
 
Başlık:Sahalar bölümünde seçilmiş olan rehberde çıkması istenen sahaların hangi başlıkta görülmesi istendiği bu alanda belirtilmektedir. Sahalar bölümünde seçilen saha isimleri, ilgili tabloda daha önceden tanımlanmış isimlerdir. Bu isimler başlık bölümünden değiştirilebilir. Örneğin; SICIL tablosundan detay kodu sahası, DETAY_KOD olarak görülmektedir. Bu sahanın ismi başlık sahasında Kod olarak değiştirilebilir. Böylece tanımlanan rehberde bu saha DETAY_KOD olarak değil Kod olarak görülecektir.
 
Sırala:Rehberde tanımlanan alanlar listelendiği zaman, rehberde bulunan sahalardan hangisine göre sıralı getirilmesi isteniyor ise, ilgili sahanın, Sahalar bölümündeki sırası bu alana girilmelidir. Örneğin tanımlanmış bir rehberin sahaları sicil no ve grup kodu alanlarından oluşuyorsa ve Sırala alanında 1 seçildiğinde rehberdeki bilgiler sicil no’ya göre sıralı, bu alan 2 olarak seçildiğinde ise bilgiler grup koduna göre sıralanmış şekilde getirilecektir.
 
Rehberi Dene:Bu tuşa basıldığında, hazırlanan rehberin nasıl görüleceği izlenebilecektir. Böylece rehber kullanıma açılmadan önce rehber görülebilecek ve istenilirse üzerinde değişiklik yapılabilecektir. Bu tuşun aktif olabilmesi için öncelikle rehber tanımlamasının kaydedilmiş olması gerekmektedir.
 
Tanımlanan ek rehber, tanımlama sırasında belirlenen tuş ile CTRL tuşuna beraber basılarak, program genelinde çağrılabilecektir. Örneğin Tuş alanında 8 rakamı tanımlandı ise rehberi çağırmak için Ctrl ile beraber 8 rakamına basılmalıdır. Rehberi ekrana çağırırken klavyedeki Num Lock alanındaki rakamlar değil harflerin üst kısmındaki rakamlar kullanılmalıdır.
 
Netsis Dil Düzenleyicisi
 
Netsis Dil Düzenleyicisi ile menü ve saha başlıkları kullanıcılar tarafından değiştirilebilmektedir. Bu uygulama ile ayrıca, Türkçe, İngilizce, Farsça dışında program tarafından desteklenmeyen herhangi bir dilde kullanım için, saha başlıklarının, menü seçeneklerinin ve açıklamalarının istenen dile göre karşılıkları programa tanıtılabilmektedir.
 
Netsis’in tüm modüllerindeki başlık, açıklama, uyarı vb. ifadeleri, program dosyalarından ayrı bir kaynak kütüphanesi haline getirilmiştir. Bu kütüphanede tüm ifadelerin Türkçe ve İngilizce karşılıkları yer almaktadır. Kaynak kütüphanede yer alan ifadeler, kullanıcı isteklerine göre değiştirebilmekte ya da aynı ifadelerin karşılıkları tamamen farklı bir lisanda girilerek programın yeni bir lisan ile çalışması da sağlanabilmektedir.
 
Kaynak Dil, Hedef Dil ve Netsis Modül bölümlerinde verilen kısıtlara göre, modüller, açıklamalar ve bu açıklamaların kaynak kütüphanedeki mevcut durumu listelenmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak Dil/ Hedef Dil:Kaynak Açıklama ve Hedef Açıklama bölümlerinde, getirilecek ifadelerin hangi dilde olması istendiği belirlenmektedir. Programda mevcut ifadelerin görüntüleneceği dil seçimi Kaynak Dil sahasında yapılacaktır. Hedef Dil sahası ise, değişiklik yapılacak ifadeler için dil seçiminde kullanılmaktadır. Örneğin, İngilizce açıklamalara göre Farsça açıklamalar düzenlenecek ise; bu durumda Kaynak Dil sahasında İngilizce, Hedef Dil sahasında ise Farsça seçilmelidir. Netsis Dil Düzenleyicisinde şu an için desteklenen diller Türkçe, İngilizce ve Farsçadır.
 
Netsis Modül:Açıklamaları listelenmesi istenen modülün belirlendiği sahadır. Burada seçilen modülde bulunan tüm menü ve saha başlıkları ile açıklamalar seçilen dillere göre listelenecektir.
 
Raporla:Belirlenen dil ve modül seçeneklerine göre kaynak ve hedef açıklamalarının listelenmesinde kullanılan butondur.
 
Dışarı Al Butonları()
 
Bu butonlar, Hedef ve Kaynak Açıklama sahaları listelendikten sonra aktif hale gelmektedir. Dışarı al butonları kullanılarak, listelenen ifadeler Excel, Html, Xml veya Metin dosyası olarak saklanabilmektedir. Bu sayede mevcut yapıda desteklenmeyen bir dile ait bilgiler girilerek yapılan değişiklikler daha sonra DTS ile istenilen herhangi bir Netsis veri tabanında bulunan NETKULDILLERI tablosuna aktarılabilmektedir.
 
Kaynak Dil, Hedef Dil ve Netsis Modül bölümlerinde tanımlamalar yapılıp Raporla tuşuna basıldığı zaman, kısıtlara uygun satırlar, Modül, Kod, Kaynak Açıklama ve Hedef Açıklama başlıkları altında listelenecektir. Gelen bilgilerin, herhangi bir sütuna göre artan veya azalan şekilde sıralanması mümkündür. Örneğin, bilgilerin Kaynak Açıklama sütununa göre artan şekilde sıralanması isteniyor ise, fare ile “Kaynak Açıklama” yazısı üstüne bir kez tıklanması gerekmektedir.
 
Sütun başlıklarının yanında bulunan aşağı ok tuşuna basıldığında çıkan ekranda, ilgili sütunda yer alan bilgiler için kısıt verilebilmektedir. (Hepsi) seçeneği işaretlendiğinde ilgili sütuna ait tüm bilgiler gelmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yine aynı alanda (Kişisel...) seçeneği işaretlendiğinde ilgili sütun için kısıt verilebilecek ekran açılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kişisel filtreleme ekranında benzer, benzemez, boşluktur, boşluk değildir alanları seçilerek maskeleme yapılabilmektedir. Benzer, benzemez seçenekleri ile verilen kısıtı sağlayan ya da sağlamayan kayıtları; boşluktur, boşluk değildir seçenekleri ise ilgili satır açıklaması boşluk olan ya da boş olmayan dolu olan kayıtları ifade etmektedir. Örneğin herhangi bir dildeki bir alanın satır açıklaması boş ise ve bu boş olan satırların listelenmesi isteniyorsa kısıt verilirken boşluktur sahası kullanılmalıdır. Kısıt verilirken “_” tek bir karakteri, “%” ise birden fazla karakteri ifade etmektedir. Birden fazla kısıt verilirken Ve seçeneği kullanılırsa iki koşulu da aynı anda sağlayan kayıtları, Veya seçeneği kullanılırsa iki kısıttan en az birini sağlayan kayıtları listelemektedir.
 
Maskeleme yapılırken Benzer %kod% şeklinde bir kısıt verilirse Hedef ya da Kaynak Açıklaması içerisinde kod geçen kayıtlar listelenecektir.
 
Getirilecek açıklamaların kısıt verilmesi halinde, ekranda verilen kısıta uygun ifadeler listelenebilecektir. Kısıtı kaldırarak listelemek için, ekranda sol alt köşede oluşan
 butonu kullanılmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu butona bir kez basıldığında, kayıtlar verilen kısıt dikkate alınmadan listelenecektir. Butona ikinci kez basıldığında ise kısıta uyan kayıtlar tekrar getirilecektir. Herhangi bir sütun için verilen kısıt bilgisi yine bu ekranda izlenebilmektedir.
 
Ayrıca, Netsis Modül sahasında Bütün Modüller seçilmesi halinde alt tarafa gelecek açıklamalar için modül bazında gruplandırma yapılabilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruplandırma yapmak için “Modül” saha başlığının, fare ile sürükleyerek yukarı taşınması gerekmektedir. Böylece her modülde bulunan açıklama sayısı izlenebilecektir. Bu işlem yapıldıktan sonra ekran, Modül alanına göre gruplanmış olarak gelecektir.
 
 
Netsis Dil Düzenleyicisi ekranında Hedef Açıklama sahasında görülen ifadeler değiştirilebilmektedir.
 
 
Açıklamasında “&” sembolü bulunan kayıtlarda, kendisinde önce “&”  sembolü gelen karakter, kısa yol tuşu için kullanılacaktır. Bu kayıtlar, menülerde kullanılmaktadır.
 
Netsis Dil Düzenleyicisi ile, birden fazla kaydın açıklamasını toplu olarak değiştirmek mümkündür. Bunun için, açıklaması değiştirilmek istenilen satırlar seçilip farenin sağ tuşuna basılmalıdır. Açılacak menüdeki Ortak Atama seçeneği ile, seçilen sahalara atanacak olan ortak açıklamanın girilebileceği ekran açılacaktır.
 
 
 
Değişikliklerin saklanması için mutlaka Değişiklikleri Kaydet butonu kullanılmalıdır. Değişiklerin programa yansıması için programdan tamamen çıkılıp tekrar girilmesi gerekmektedir. Programdan çıkılıp girildikten sonra artık menü başlığı programda kullanıcının değiştirdiği gibi görülecektir.
 
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress