Fatura Modülü, E-Fatura'da Temel Fatura & Ticari Fatura

Temel Fatura senaryosu;
e-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsamakta olup uygulamanın temel seviyede kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Her ölçek ve sektördeki kamu veya özel sektör satıcı ve alıcıları ile Her türlü mal veya hizmet satışını kapsamaktadır.
 
Ticari Fatura senaryosu ise;
Yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, söz konusu faturaların kabul edilmesi, reddedilmesi veya iade faturası düzenlenmesi durumlarında uygulama yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışları ve rolleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Gönderilen faturanın kabul, red ve iade işlemleri bu senaryoda yapılır.Bu senaryo kapsamında düzenlenen fatura, temel fatura senaryosunda düzenlenen faturadan farklı değildir. Temel fatura senaryosundan farklı olarak, Ticari Fatura Senaryosunda uygulama yanıtı kullanımına imkan verilmiştir. Ticari Fatura Senaryosu kapsamında faturalaşma, tarafların bu konuda gösterecekleri açık rızaya bağlıdır
 
Müşterilerinize e-faturaları gönderirken temel mi ticari mi gitmesi gerektiğini seçebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapmalısınız.
Yöntem1
1-Cari Modülüne girin
2-İlgili Cari Kartı açın
3-Cari kartın alt tarafında o carinin E-Fatura Mükellefi olduğu bilgisi gözükmektedir. Bu bilginin hemen yanında bu carinin Temel mi Ticari mi olduğu bilgiside yazar. Bunlari tespit ettikten sonra değişiklik yapmak istiyorsanız Cari Kod kısmı üstünde Sağ Tuşa Basıp o cari için ticari mi temel mi olduğu ayarı yapılabilir.

Yöntem 2
1-Fatura modülüne girin
2-Kayıt
3-E-Fatura İşlemleri
4-E-Fatura Cari Güncelleme
5-Bu kısıma girdiğinizde ilgili cariyi bulup E-Fatura senaryosu kısmında o ilgili cari ile ilgili TEMEL / TİCARİ tercihinizi ilgili sütünun üzerinde sağ tuşla açılan yardımcı menüden seçebilirsiniz.
 
Ayrıca yeni bir efatura cari kartı açtığınızda mutlaka bu bölümdeki E-Fatura Cari Güncelleme kısmını yaparak GIB'teki E-Fatura carilerinin güncellenmesini sağlamalısınız.
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress