Dövizli Cari ve Dövizli Stok Kullanımı

Dövizli işlem yapabilmek için öncelikle Döviz Modülünde döviz tanımlanaları yapılmış olmalıdır.  Önce döviz modulünde döviz tanımaları yapılır sonra günlük döviz bilgileri netsis kurlar kısmından istenilen güne göre otomatik çekilir yada manuel yazılabilir. 

Bu işemden sonra Dövizli kullanım için 2 modülde daha ayar yapılması gerekmektedir.

1- Cari Modül üzerinde Carinin Dövizli olduğu seçilmelidir.

  • Cari Modül / Kayıt / Cari kart kaydı oluşturma ekranında Cari Kart 2 kısmına girin.
  • Burada döviz tipini tanımlı dövizlerden seçerek kayıt ediniz.

2- Stok Modül üzerinde stoğun dövizli stok olduğu seçilmelidir.

  • Stok Modül / Kayıt / Stok kart kaydı oluşturma ekranında Fiyatlar kısmına girin.
  • Burada Satış yada Alış Fiyatı kısmında döviz tipini tanımlı dövizlerden seçerek kayıt ediniz.

Stok kartında 0 seçildiğinde TL, 1 seçildiğinde USD ve 2 seçildiğinde EURO anlamına gelir.
Stok kartında 0 seçildiğinde o stok için dövizli işlemler kapanır. Ancak 1 yada 2 seçildiğinde o stok için dövizli fiyat seçilme imkanı geldiği gibi TL seçimide yapılabilir. Fatura girişi sırasında eğer stok için döviz tanımlaması yapılmamışsa o stok için döviz fiyatı girme şansınız olmaz. 

Dövizli Cari hareketlerini görme;
Dövizli carilerin döviz bakiyelerini standart cari hareket ekranından göremeyiz. Bu dövizli bakiyeleri görebilmek için ayrıca rapor alarak görüntüleyebilmeyi sağlayabiliriz.  Dövizli bakiye raporlarını görebilmek için
Finans\Cari\Raporlar\Ek Listeler\Dövizli Listeler sekmesine girip "Dövizli Hareket Dökümü" raporunu alarak görebiliriz.

 


Cari Döviz

Döviz tipi
İstenen cari hesap bazında, istenilen döviz tipiyle dövizli hareket girebilmek amacıyla kullanılır. Cari hesabın dövizli çalışacağı belirtildiyse kullanılabilecek olan sahadır. Döviz tanımlama bölümünden girilen döviz tipleri rehberden faydalanılarak buraya kaydedilebilir. Döviz tipi belirtilmezse cari hesapla ilgili hem TL hem de dövizli işlemler yapmak mümkündür. Aksi durumda (döviz tipi belirtilirse) cari hesabın sadece ilgili döviz tipiyle işlem göreceği anlamına gelir.
Yurtiçi Döviz Tipi
Bu saha yurtiçinde dövizli fatura kaydı yapılan cari hesaplar için kullanılmaktadır. Cari hesabın yurtiçi dövizli faturaları hangi döviz tipi ile takip ettiği bu sahaya girilmelidir. Bu saha dolu olduğunda program, ilgili cari hesabın yurtiçi dövizli fatura işlemi yaptığını anlayacak ve girilen döviz tipi dışında bir döviz tipi ile fatura girişi yapılamayacaktır. Bununla beraber bu uygulamada TL tahsilâtların yapılabilmesi için “Döviz Tipi” sahasının 0 (sıfır) olarak bırakılması gerekecektir. Eğer bu sahaya bir döviz tipi girilir ise TL tahsilât ve ödeme yapılamayacaktır.
Uygulamada, yurtiçi döviz tipi dolu, döviz tipi boş bırakılan cari hesapların senet/çek modülleri dışında, yurtiçi döviz tipinden farklı bir döviz tipi ile işlem görmesi engellenmiştir (Kasa Modülü, Dekont Modülü).

Cari Hesap Kayıtlarında yapılması gereken tanımlamalar
Cari Hesap Kayıtlarında bulunan “Yurtiçi Döviz Tipi” sahası kullanılarak, . cari hesabın yurtiçi dövizli faturaları hangi döviz tipi takip ettiği belirlenmelidir. Bu saha dolu olduğunda program, ilgili cari hesabın yurtiçi dövizli fatura işlemi yaptığını anlayacak ve girilen döviz tipi dışında bir döviz tipi ile fatura girişi yapılamayacaktır. Bununla beraber bu uygulamada TL. tahsilatların yapılabilmesi için “Döviz Tipi” sahasının 0 (sıfır) olarak bırakılması gerekecektir. Eğer bu sahaya bir döviz tipi girilir ise TL. tahsilat ve ödeme yapılamayacaktır.

Uygulamada, yurtiçi döviz tipi dolu, döviz tipi boş bırakılan cari hesapların senet/çek modülleri dışında, yurtiçi döviz tipinden farklı bir döviz tipi ile işlem görmesi engellenmiştir (Kasa Modülü, Dekont Modülü).

Eğer aynı cari ile yurtiçi kesilen faturalarda, farklı döviz tipleri kullanılıyor ise kullanılan her bir döviz tipi için ilgili cari hesaba, farklı cari hesap kartları açmak gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızda, dövizli yurtiçi faturalarının kdv tutarlarının ayrı hesaplarda takip edildiğinden bahsetmiştik. Bu nedenle bu uygulamaya göre çalışan cari hesaplara kdv tutarlarının aktarılacağı birer cari kart açmak gereklidir.

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress